Nha Trang - Pizza 4P's Nha Trang

 

Access

Reservation Line1900 6043

Khách sạn Sheraton Nha Trang, 26-28 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà

Thứ Hai – Chủ Nhật: 11:00 – 22:00 (LO: 21:30)

ReservationPizza 4P's Nha Trang