Hồ Chí Minh - Pizza 4P's Thiso

 

Access

Reservation Line1900 6043

Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai – Chủ Nhật: 10:00 – 22:00 (LO: 21:30)

ReservationPizza 4P's Thiso