PIZZA 4P'S
Loading

Cookie Policy

We would like to use cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. To find out more about our cookies and how to change your choices, please go to our Privacy Policy

REJECT

ACCEPT

[HCM] Nhân viên Chăm sóc Khách hàng qua điện thoại (TIẾNG KHMER)

Apply Now

Pizza 4P‘s Ho Chi Minh

- Head Office (Non-managerial Level)

JOIN US,  LET ‘S SEE WHAT WE CAN OFFER?

 • Basic salary 7,500,000 - 8,500,000 VND/month + Monthly Bonus up to 3.000.000 VND/month

Lương cơ bản : 7.500.000 - 8.500.000 đồng/tháng + Tiền thưởng hàng tháng: lên đến 3.000.000 đồng/tháng

**Allowance for Khmer Line: 1,500,000 - 2,000,000 VND/month
  Phụ cấp ngôn ngữ Khmer : 1,500,000 - 2,000,000 đồng/tháng

 • 13th month bonus

Thưởng tháng 13

 • Annual Performance Review

Xét tăng lương hàng năm

 • Internal Discount for employees (~50%) when dining at 4P‘s stores

Giám giá bữa ăn tại 4P‘s theo chính sách nội bộ 

 • Working 6 days/week - rotating shifts 8 hours/day (during call center operation: 9AM - 10PM)

Làm việc 6 ngày/ tuần - ca xoay 8 tiếng (trong khung giờ mở line: 9:00 am đến 10:00 pm)

 • Location: Pizza 4P‘s Office, 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Pizza 4P‘s 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

 
JOB REQUIREMENTS/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Communication in Khmer

Giao tiếp tiếng Khmer

 • Working time according to Supervisor‘s arrangement; not OFF on Friday, Saturday, Sunday, and holidays

Làm việc theo ca, do Supervisor sắp xếp; không OFF vào thứ 6,7,CN, Lễ và cận Lễ

 • Endure the high pressure, information & job skills will be trained

Khả năng chịu được áp lực cao, thông tin & kĩ năng công việc sẽ được đào tạo

SKILL REQUIREMENTS/ KĨ NĂNG CẦN CÓ 
 • Working in a team / Làm việc theo nhóm
 • Listening skills / Kỹ năng lắng nghe
 • Basic computer knowledge / Kỹ năng tin học cơ bản
 • Be patient, flexible and adaptable to work with new systems / Kiên nhẫn, linh hoạt và thích nghi tốt với các hệ thống làm việc mới.
 • Problem solving / Giải quyết vấn đề

 

RESPONSIBILITY

 • Maintaining a positive, empathetic, and professional attitude toward guests at all times 

Có thể duy trì thái độ tích cực, đồng cảm và chuyên nghiệp đối với khách

 • Communication with other departments to ensure positive Guest experience

Khả năng trình bày, giao tiếp với đồng nghiệp và các bộ phận liên quan để đảm bảo khách có trải nghiệm tích cực

 • One Touch Guest communication in resolving issues

Khả năng giao tiếp với khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề

 • Responsible for all Guest communication via web, email and phone 

Chịu trách nhiệm về giao tiếp, đối thoại với Khách qua điện thoại, và 1 số kênh giao tiếp với khách hàng 

 • Find ways to improve Guest Experience, finding ways to create WOW experience on daily basis 

Chủ động tìm cách cải thiện Trải nghiệm và tạo trải nghiệm WOW hàng ngày

 • Ensure good guest experience, create new ways to have a great guest experiences & recover when there are issues or complaints

Đảm bảo trải nghiệm tốt của khách, tạo ra những cách thức mới để có trải nghiệm tuyệt vời cho khách và phục hồi khi có vấn đề hoặc khiếu nại

 • Will be trained and maintain the core values of Pizza 4P‘s includes: 

Được đào tạo và duy trì thực hành các giá trị cốt lõi của Pizza 4P‘s gồm: Compassion; Authenticity; Kaizen; Omotenashi

Apply Now
Salary:
9,000,000 — 10,500,000 VNĐ
Working Address:
Pizza 4P‘s Ho Chi Minh
Department:
Head Office (Non-managerial Level)
Application Time:
01/02 — 30/04/2024

Input Application Form