PIZZA 4P'S
Loading

Cookie Policy

We would like to use cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. To find out more about our cookies and how to change your choices, please go to our Privacy Policy

REJECT

ACCEPT

[Long An] Maintenance Supervisor

Kitchen 4P‘s Long An

- Head Office (Non-managerial Level)

Địa điểm làm việc: KITCHEN 4PS - Lô M-5A, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

 

WHAT YOU WILL DO

1. Bảo trì nhà máy /Factory Maintainance

 • Kiểm tra nhà máy thường xuyên để có thể phát hiện vấn đề và đưa ra những biện pháp bảo trì phù hợp kịp thời / Inspect site regularly to identify problems and necessary maintenance.
 • Chuẩn bị kế hoạch bảo trì theo ngày, theo tuần, theo tháng và sắp xếp nhân lực để thực hiện kế hoạch / Prepare daily, weekly, monthly maintenance schedules and arrange all resources to perform plan.
 • Kiểm soát toàn bộ các hoạt động sửa chữa, bảo trì và đảm bảo các công việc hoàn thành đúng thời hạn / Oversee all repair, maintenance activities and ensure that work is completed on time.

2. Phân tích, đánh giá và đưa ra các cải tiến hệ thống kỹ thuật /Analysis, evaluate and submit ideas to improve technical system

 • Phân tích, đánh giá hệ thống có sẵn, các quy trình vận hành, quy trình sản xuất để tạo ra các kế hoạch bảo trì, phân tích mối nguy trong hệ thống, và xác định các phần trong hệ thống có thể cải tiến để tốt hơn./ Analysis, evaluate existing systems, manufacturing processes, and developing preventative maintenance strategies and identifying areas for improvement.

3. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong các dự án của nhà máy /Support all related department in all projects in Factory

 • Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc kết nối các nhà cung cấp, nhà thầu trong việc vận hành, lắp đặt, bảo trì và xử lý các sự cố trong quy trình./ Support production team during operation, installation, maintenance and troubleshooting processes.

4. Phối hơp với phòng EHS đảm bảo các hạng mục về an toàn trong nhà máy /Coordinate with EHS department to ensure all safety and health category in Factory

 • Phối hợp với các bộ phận khác (Sản xuất, QA, dự án) để lên sơ đồ chi tiết cho các thiết bị, đảm bảo timeline đề ra, đảm bảo quy trình tuân theo các biện pháp an toàn, đúng tiêu chuẩn, luật định./ Coordinating with the other teams (Production, QA, project) to develop layout equipment, processes and ensure standard, safety, and legal regulation.
 • Phối hợp với EHS để đảm bảo tuân thủ các luật định về an toàn sức khỏe và thực hiện tại nhà máy và thường xuyên kiểm tra các vấn đề về an toàn đinh kỳ với các hạng mục kiểm tra kèm theo / Work closely with EHS department to comply with all health and safety regulations, practices on site and conduct safety inspections as scheduled with check list.

5. Đảm bảo hệ thống sản xuất không bị gián đoạn bởi các sự cố kỹ thuật /Ensure production smoothly without any technical problems.

 • Duy trì tồn kho spare part và trang thiết bị để cung ứng kịp thời khi gặp sự cố. / Maintain all inventory spare parts and equipment and ensure proper storage.
 • Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ để ngăn ngừa các mối nguy / Conduct preventative maintenance work.

6. Đảm bảo deadline, viết báo cáo định kỳ /Ensure deadline and report to manager

 • Đảm bảo chất lượng về thời gian và công việc trong các dự án liên quan tới nhà máy. Viết, chuẩn bị các báo cáo và đề xuất các phương án cải tiến / Performing quality control on projects, writing and preparing report documentation and recommendation for improvement.

 

WHO YOU ARE

 • Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm giám sát bảo trì 2 năm, có hiểu biết trong lĩnh vực sản xuất và nhà máy / Prefer candidates have 2 years of experience as a maintenance supervisor and knowledge in production and factory field.
 • Cao đẳng có chuyên ngành liên quan / University qualification above
 • Anh văn giao tiếp / Communication in English
 • Hiểu về các luật định và các vấn đề an toàn trong nhà máy / Solid understanding of health and safety regulations and practices.
 • Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo đội nhóm / Fantastic organizational and leadership
 • Có khả năng tập trung vào chi tiết / Great eye for
 • Giao tiếp tốt / Excellent communication and interpersonal
 • Có khả năng chịu áp lực / Works well under pressure and meets tight
 • Có kỹ năng về vi tính văn phòng / Computer literate with capability in email, MS Office and related communication tools.
 • Quyết đoán trong ra quyết định và kỹ năng phân tích vấn đề / Strong decision-making and problem- solving skills.
 • Có kỹ năng về đọc hiểu bản thiết kế, sơ đồ và hướng dẫn sử dụng kỹ thuật / Ability to read bluesprints, schematics and manual.
 • Có hiểu kỹ năng am hiểu về quy trình sản xuất / Understand of production
 • Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp / Teamwork and communication skills
 • Ngay thẳng, cẩn thận, linh hoạt và cởi mở / Integrity, prudent, flexibility and open mindset

 

JOIN US, LET’S SEE WHAT WE CAN OFFER

 • Có thu nhập hấp dẫn, mức lương cạnh tranh / Competitive salary & allowances
 • Thưởng lương tháng thứ 13 / 13th month salary
 • Có 15 ngày phép năm / 15 annual leave days
 • Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân PTI / PTI heathcare insurance
 • Áp dụng chính sách giảm giá (~50%) khi sử dụng dịch vụ của Pizza 4P‘s, Ippudo, About Life Coffee, etc / Internal discount (~50%) for brands of Pizza 4P‘s, Ippudo, About Life Coffee, etc
Lương:
Thỏa thuận
Địa chỉ:
Kitchen 4P‘s Long An
Phòng ban:
Head Office (Non-managerial Level)
Hạn nộp hồ sơ:
04/01 — 29/02/2024

Nộp đơn ứng tuyển
công việc này