PIZZA 4P'S
Loading

Chính sách cookie

Chúng tôi muốn sử dụng cookie để hiểu việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Để tìm hiểu thêm về cookie của chúng tôi và cách thay đổi lựa chọn của bạn, vui lòng truy cập Chính sách quyền riêng tư của chúng tôiy

TỪ CHỐI

CHẤP NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN 4PS. (“4PS” bên dưới), cung cấp Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được mô tả bên dưới. Khi thiết kế phác thảo bảo vệ thông tin cá nhân này, 4PS sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả nhân viên và bằng cách đó, thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

4PS sẽ duy trì tính chính xác, thông tin cá nhân và đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật. Để bảo vệ chống truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, thay đổi và tiết lộ, 4PS sẽ cung cấp các công cụ và đào tạo cần thiết cho nhân viên của mình. 4PS sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật và thực hiện quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

4PS sẽ trả lời các câu hỏi mà khách hàng có thể có về thông tin cá nhân được ủy thác qua email và bao gồm các tài liệu liên quan.

Cấm cung cấp và tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

4PS sẽ quản lý phù hợp thông tin do khách hàng ủy thác và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau. 1. Tiết lộ được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng 2. Tiết lộ cho người bán dịch vụ ủy thác, do 4PS thực hiện để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng 3. Tiết lộ khi luật pháp và quy định yêu cầu.

Tuân thủ và sửa đổi luật, quy định và tiêu chuẩn

Liên quan đến thông tin cá nhân do 4PS sở hữu, theo luật pháp, quy định và các tiêu chuẩn khác của Nhật Bản, 4PS sẽ cập nhật nội dung của tài liệu này một cách phù hợp và tìm cách thực hiện các cải tiến.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của 4PS, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.